Photo of Crafton

Alla behöver ett porträtt.

En bild kan förändra ditt liv. De bilder du använder i olika situationer är viktiga och den viktigaste är den på dig själv. Därför ska du överväga att anlita en fotograf för denna.

Anlita en hantverkare

En fotograf ska kunna fånga och förstärka det objekt som står framför kameran, skapa bilder med en tänkt publik och syfte i åtanke och förmedla ett avsett budskap i bild. Till hands har fotografen ljussättning, sin kreativitet och sin erfarenhet.

Det är värt det

Att stå framför en kamera är för många obekvämt och obehagligt. Porträttfotografens roll är att få den avporträtterade att komma till sin rätt trots obehaget. Det är en process som kan vara tidskrävande men också väldigt givande. Många upplever det som ett oväntat men uppskattat mervärde när det anlitar en fotograf.

Väcka intresse

Vare sig det är bilder till LinkedIn, Instagram eller Tinder behöver du fundera över vad du vill berätta med dem. Bilderna ska visa vem du är, samtidigt som de ska väcka intresse så att din tänkta publik blir nyfikna på din person. De ska ge ett gott intryck utan att vara opersonliga. De ska beröra den som ser dem.

Det kostar

Att anlita en hantverkare idag är dyrt. Att anlita en fotograf är jämförelsevis billigt. Att producera en bild innebär utöver fotograferingstillfället även förberedelser och efterarbete. Lägg därtill utrustning som krävs för att skapa ett professionellt resultat.